Πρόγραμμα επώασης Δημιουργικών Επιχειρήσεων

by POS4work

⚠️⚠️⚠️Startup Alert📢📢📢 Το POS4work θα είναι φορέας “επώασης” για καινοτόμες επιχειρήσεις και δημιουργούς του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου #TRACES!   Για να πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@pos4work.gr   Λεπτομέρειες της πρόσκλησης θα βρείτε: http://www.e-a.gr/axaiaimages/PROSKLISIEPICHEIRISEISFinal_F6017.pdf https://drive.google.com/file/d/1Hcwrega5Nruglx_yBdXzXP7lLLHVPG5f/view