3ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

by POS4work

Μετά από 2 επιτυχημένους επιχειρηματικούς διαγωνισμούς, φέτος το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώνει τις δυνάμεις του με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και προκηρύσσουν από κοινού τον 3ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες».

Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε

– προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες,

– υποψήφιους διδάκτορες, ή μεταδιδάκτορες

– νέους απόφοιτους/ες (< 5 έτη από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σποδών στο ΕΑΠ ή στο ΤΕΙΔΕ), και

– ερευνητές και συνεργάτες που απασχολούνται επί συμβάσει σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΑΠ ή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Φιλοδοξούμε και φέτος με τον 3ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες», να δοθεί η κατάλληλη ώθηση και υποστήριξη στα επιχειρηματικά όνειρα και φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και γ) της εφαρμογής της τεχνολογικής καινοτομίας στον πολιτισμό.

Ο  Επιχειρηματικός Διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε σύνδεση με το:

Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds  https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προσφέρει στους δύο μελλοντικούς επιτυχόντες του επιχειρηματικού διαγωνισμού «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»:

– την είσοδό τους στη 2η φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds, δίνοντας μια ευκαιρία να αναδείξουν και να στηρίξουν το επιχειρηματικό τους βήμα.

– πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το έτος 2018,

– στον 1ο νικητή 6 μήνες φιλοξενία στη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Orange Grove.

– Στον 2ο και 3ο νικητή ο συνεργατικός χώρος POS4work στην Πάτρα προσφέρει τη φιλοξενία του στο χώρο του για 3 μήνες και παράλληλα και στις (4) τέσσερις πρώτες ομάδες προσφέρει την ένταξη τους στο επιχειρηματικό δίκτυο του POS4work και την συμμετοχή τους στις δράσεις προβολής και εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις.

– Συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων του Μindspace.

Η κατάθεση των επιχειρηματικών σχεδίων στο διαγωνισμό είναι δυνατή από Τετάρτη 18/10/2017 ενώ καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 08/11/2017 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε τέσσερα (4) αντίτυπα  με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την ένδειξη 3ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

Για το εμπρόθεσμο της συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο επιχειρηματικό πλάνο, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΔΕΛ ΕΑΠ: ΕΔΕΛ

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και άλλων ιδρυμάτων της χώρας, θα λάβει υπόψη της κατά την αξιολόγηση, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια:

1. Σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου και

2.Τεχνικές προδιαγραφές, αρτιότητα εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου

3.Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας

4.Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας

5.Συμβολή στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως τις 15/12/2017 από το site της ΕΔΕΛ ΕΑΠ ΕΔΕΛ , αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω e-mail.

Οι οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: ΕΔΕΛ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες:

Θεόδωρος Βαγενά Γωγώ Γαλάνη
Τηλ: 2610 367759 Τηλ: 2610 369448
fax: 2610 367611 Fax: 2610 369176
tvagenas@eap.gr galanig@teiwest.gr

 

Ώρες επικοινωνίας : 09:00-15:00 εργάσιμες ημέρες.

Απαραίτητα Συνημμένα Έγγραφα:

Οδηγίες Διαγωνισμού:   ΟΔΗΓΙΕΣ

Δήλωση Συμμετοχής :   ΔΗΛΩΣΗ 

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Bussiness Plan